Νέα

Είσαι εδώ Αρχική / Νέα / Κοινές Δραστηριότητε…

Κοινές Δραστηριότητες Δοκιμών και Αξιοποίησης με τα Πανεπιστήμια

Στην Ιταλία, η διαδικασία δοκιμής και αξιοποίησης των προϊόντων του CHERISH Project πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου και Απριλίου 2022 μέσω δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Περούτζια. Αυτός ο συνεργάτης επιλέχθηκε επειδή διαθέτει μια διεθνή προσφορά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρουσιάζει δύο Προγράμματα Πτυχίου, ιδιαίτερα κατάλληλα για τη δοκιμή των προϊόντων του CHERISH Project. Αυτά τα προγράμματα σπουδών είναι συγκεκριμένα “Made In Italy, Cibo e Ospitalità” (“Made in Italy, Food and Hospitality”, MICO από τώρα) και “Studi Internazionali per la Sostenibilità e la Sicurezza Sociale” (“Διεθνείς μελέτες για την αειφορία και την κοινωνική Ασφάλεια», SIS από εδώ και πέρα). Το πρώτο είναι ένα πρωτοποριακό Bachelor Degree Course που συνδυάζει Γαστρονομικές Επιστήμες και Τουριστική Επιστήμη, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει μια καινοτόμο προσέγγιση στις μελέτες Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για αυτούς τους λόγους, τα προϊόντα του Έργου μπορεί να είναι ενδιαφέροντα για όσους παρακολουθούν αυτά τα δύο Προγράμματα Σπουδών καθώς και μπορούν να αξιολογηθούν από φοιτητές που έχουν ήδη ένα σταθερό υπόβαθρο σε ορισμένα από τα θέματα που καλύπτονται στις διδακτικές ενότητες.

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τη δοκιμή των προϊόντων του CHERISH Project, παρουσιάστηκαν στους μαθητές οι τρεις Εισαγωγικές Ενότητες του O-2 καθώς και ολόκληρη η Προηγμένη Ενότητα 3 του O-3 που περιέχει και τα έξι Επιχειρησιακά Εργαλεία που αναπτύχθηκαν από τους δύο Ιταλούς εταίρους του Έργου (CNR και ERFAP Lazio). Επίσης, παρουσιάστηκε και η ενότητα Επαγγελματοποίησης του Ο-4, με επίκεντρο τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS, εφεξής) για ολοκληρωμένη εδαφική διαχείριση.

Ως εκ τούτου, ο συντονιστής του CHERISH Project, Dr. Piero Ciccioli, και ο πρόεδρος του MICO Degree Course, Prof. Giovanni Capecchi, συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν στο προαναφερθέν Πανεπιστήμιο ένα δωρεάν σύντομο σεμινάριο προχωρημένης κατάρτισης με θέμα «Sustainable Tourism for the Valorization of Cultural και Φυσικής Κληρονομιάς». Το σύντομο μάθημα διεξήχθη από τον Δρ. Piero Ciccioli, ο οποίος, για την περίσταση, προσάρμοσε τα περιεχόμενα των αρχικών ενοτήτων προκειμένου να δημιουργήσει μια συνεκτική και συνεπή πορεία εκπαίδευσης.

Το σύντομο μάθημα διήρκεσε από τις 23 Μαΐου 2022 έως τις 10 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε σε λειτουργία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έγινε προσβάσιμο σε όλους τους φοιτητές των Πτυχιακών Μαθημάτων του MICO και του SIS του Πανεπιστημίου για Αλλοδαπούς της Περούτζια. Διήρκεσε συνολικά δέκα ώρες και χωρίστηκε σε πέντε σεμινάρια, καθένα από τα οποία ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση του περιεχομένου μιας από τις πέντε προαναφερθείσες Ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Έργου.

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου σεμιναρίου του σύντομου μαθήματος που απεικονίζει τον Δρ. Piero Ciccioli ενώ παρουσίαζε τα περιεχόμενα της πρώτης Εισαγωγικής Ενότητας του O-2 που ασχολείται με τη σχέση μεταξύ μη αναπαραγώγιμων αγαθών και περιβάλλοντος.

Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το πέμπτο και τελευταίο σεμινάριο δεν πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Piero Ciccioli αλλά από την Δρ. Cristina Di Salvo του «Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Γεωλογίας και Γεωμηχανικής» του CNR, η οποία είναι ειδικός GIS καθώς και ο κύριος συγγραφέας της Ενότητας O-4.

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του πέμπτου σεμιναρίου του σύντομου μαθήματος που απεικονίζει την Δρ. Cristina Di Salvo ενώ παρουσίαζε τα περιεχόμενα της ενότητας Professionalizing Module του O-4 που ασχολείται με εργαλεία GIS.

Όλοι οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των προϊόντων CHERISH Project. Ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν να παράγουν προαιρετικά μια ψηφιακή παρουσίαση για ορισμένα από τα θέματα που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προκειμένου να ελέγξουν τις γνώσεις που είχαν κερδίσει.

Οι 14 μαθητές που αποφάσισαν να αναπτύξουν την ψηφιακή παρουσίαση οργανώθηκαν αυτόνομα σε τέσσερις ομάδες (δύο αποτελούμενες από τρεις μαθητές και δύο από τέσσερις μαθητές) και οι εργασίες τους είχαν ως στόχο την παραγωγή αναλυτικής μελέτης για ορισμένα από τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο σύντομο μάθημα. μέσω της ανάλυσης επιλεγμένων περιπτώσεων. Κατά τη διάρκεια μιας έκτης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος του σύντομου μαθήματος, στις 10 Ιουνίου, έπρεπε να εικονογραφήσουν το περιεχόμενο των έργων τους στον Δρ Piero Ciccioli μέσω μιας σύντομης παρουσίασης. Ως επιβράβευση έλαβαν το επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος, την ανάθεση δύο πιστωτικών μονάδων πανεπιστημιακής κατάρτισης και τη δημοσίευση της ψηφιακής τους εργασίας στον ιστότοπο του CHERISH Project. Έτσι, οι ψηφιακές παρουσιάσεις τους παρουσιάζονται ως εξής:

Ομάδα Ι: «Ο νέος κόσμος των οικολογικών μουσείων – Το δίκτυο οικολογικών μουσείων του Τρεντίνο»

Ομάδα II: «Μια διαδρομή στην Τούσκια στην αρχαία οδό Via Francigena»

Ομάδα III: «Βενετία Παγκόσμια Πρωτεύουσα της Αειφορίας»

Ομάδα IV: «Δικαίωμα στις διακοπές και κόστος για το περιβάλλον»