Новини

Вие сте тук Начало / Новини / Тестване на резултат…

Тестване на резултатите по проект CHERISH в Италия

Тестването и валоризацията на продуктите по проект CHERISH в Италия се осъществи през април и май 2022 г. в сътрудничество с Университета за чуждестранни студенти в Перуджа. Този партньор беше избран, защото предлага висше образование за чужденци в две бакалавърски програми – „Произведено в Италия, храна и хотелиерство“ (MICO) и „Международно обучение по устойчивост и социални сигурност“ (SIS), които са особено подходящи за тестването на разработените по проекта продукти. Първата дисциплина съчетава гастрономическата и туристическата наука, а втората представя иновативен подход към политическите науки и международните отношения, които обръщат специално внимание на устойчивото развитие. Това са и причините резултатите по CHERISH да са потенциално интересни за студентите и да бъдат оценени от тях, тъй като те вече имат солиден опит по някои от темите, обхванати в образователните модули.

Следвайки методологията, разработена за тестване на продуктите по CHERISH, на студентите бяха представени трите въвеждащи модула, както и Модул 3, разработен в Италия от CNR и ERFAP Lazio. Беше представен и професионалният модул 4, фокусиран върху използването на географските информационни системи за интегрирано териториално управление (ГИС).

Д-р Пиеро Чичоли – координатор на CHERISH и ръководителят на програма MICO, проф. Giovanni Capecchi, съвместно създадоха безплатен кратък курс за напреднало обучение на тема „Устойчив туризъм за валоризация на културното и природното наследство”. Курсът се проведе от д-р Piero Ciccioli, който адаптира и персонализира съдържанието на оригиналните модули, като по този начин създаде съгласуван и самостоятелен курс на обучение.

Краткият курс се проведе от 23 май 2022 г. до 10 юни 2022 г. под формата на дистанционно обучение и беше достъпен за всички студенти от специалностите на MICO и SIS на Университета за чуждестранни студенти в Перуджа. Той продължи общо десет часа и беше разделен на пет семинара, по време на които бяха представени петте образователни модула.

Фигура 2: Снимка на екрана, направена по време на първия семинар, която изобразява д-р Piero Ciccioli, представящ съдържанието на Въвеждащ модул 1, посветен на връзката между невъзпроизводимите блага и околната среда.

Последният пети семинар се проведе от д-р Cristina Di Salvo от Института по екологична геология и геоинженерство, която е експерт по ГИС и основен автор на Модула за ГИС-инструменти.

Фигура 3: Снимка на екрана от петия семинар, изобразяваща д-р Cristina Di Salvo, която представя Професионалния модул за ГИС-инструменти.

Всички студенти бяха помолени да попълнят въпросника за оценка на продуктите по проект CHERISH. Освен това им беше дадена възможност да създадат дигитална презентация по някои от темите, обхванати по време на курса, за да проверят своите знания.
14 студенти приеха да разработят дигитална презентация. Те се организираха в четири групи, а работата им беше насочена към създаването на задълбочени проучвания по избрана тема от краткия курс. По време на шестата среща, която се проведе след обучението, те представиха презентациите си пред д-р Piero Ciccioli. След това всеки от тях получи официален сертификат за участие в курса и два кредита за университетско обучение. Презентациите им са на следните теми:

Първа група: “Новият свят на екомузеите – мрежата от екомузеи в Трентино”

Втора група: “Пътешествие по Древния франкски път в Тусция ”

Трета група: “Венеция – световна столица на устойчивостта”

Четвърта група: “Правото на почивка – какво струва това на околната среда”