Νέα

Είσαι εδώ Αρχική / Νέα / Η Συνεργασία εν ώρα …

Η Συνεργασία εν ώρα εργασίας

Το εναρκτήριο CHERISH meeting, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου, φιλοξένησε η CCI Dobrich στη Βάρνα τον Νοέμβριο του 2019.
Ο βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν να διασφαλίσει ότι όλοι οι εταίροι είχαν σαφή κατανόηση του στόχου του έργου, του χώρου εργασίας και των ρόλων και των ευθυνών τους κατά τη διάρκεια του έργου. Επιπλέον, η συνάντηση επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση της εμπειρίας κάθε οργανισμού εταίρου και της αξίας που θα φέρουν στο έργο. Η συνάντηση ξεκίνησε με κάθε εταίρο να παρουσιάζει τον οργανισμό του και να παρουσιάζει τις εμπειρίες του. Μια παρουσίαση του έργου των 26 μηνών δόθηκε από τους συντονιστές του έργου Pietro Ragni και Piero Ciccioli, από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας-CNR και ακολούθησε μια λεπτομερής συζήτηση για τα πρώτα πνευματικά αποτελέσματα που θα πραγματοποιηθούν.

Χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, Συνεργασία και Καινοτομία για Καλές Πρακτικές, το CHERISH Project στοχεύει στην παροχή στους εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ένα συνεκτικό σύνολο πληροφοριών και ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση και την αειφόρο διαχείριση των μη αναπαραγώγιμων αγαθών (NRGs).

Το διαδραστικό πρόγραμμα προγράμματος διδασκαλίας θα αποτελείται από διδακτικές ενότητες με ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ και ιδίως όσον αφορά τον αειφόρο τουρισμό. Οι ενότητες θα σχεδιαστούν, χρησιμοποιώντας κριτήρια ECVET, για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ευαισθητοποιήσουν και να αναπτύξουν μια ενεργητική στάση μεταξύ των μαθητών τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης.