Νέα

Είσαι εδώ Αρχική / Νέα / CHERISH Newsletter 1

CHERISH Newsletter 1

Χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, Συνεργασία και Καινοτομία για Καλές Πρακτικές, το έργο CHERISH στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ένα συνεκτικό σύνολο πληροφοριών και ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση και τη αειφόρο διαχείριση των μη αναπαραγώγιμων αγαθών.

Το διαδραστικό πρόγραμμα διδασκαλίας θα αποτελείται από διδακτικές ενότητες με ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ και με ιδιαίτερη προσοχή στον αειφόρο τουρισμό. Οι ενότητες θα σχεδιαστούν, χρησιμοποιώντας κριτήρια ECVET, για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ευαισθητοποιήσουν και να αναπτύξουν μια προορατική στάση μεταξύ των μαθητών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης.

Μία από τις πιο καινοτόμες πτυχές του CHERISH είναι ο ισχυρός διεπιστημονικός και διατομεακός χαρακτήρας του έργου, επιτρέποντας μια συνέργεια μεταξύ της κατάρτισης, της επιστημονικής έρευνας και των επιχειρήσεων.

Η ομάδα του έργου μας θα συνεργαστεί για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς για την ενσωμάτωση της αξιοποίησης και της βιώσιμης διαχείρισης των NRGs στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Διαβάστε περισσότερα στο πρώτο τεύχος του CHERISH Newsletter.