Νέα

Είσαι εδώ Αρχική / Νέα / CHERISH Εθνικές και …

CHERISH Εθνικές και συγκριτικές εκθέσεις

Οι εθνικές μελέτες παρουσιάζουν και συζητούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της αειφόρου διαχείρισης μη αναπαραγώγιμων αγαθών (NRGs) που έχουν προσδιοριστεί σε καθένα από τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο.

Τα έγγραφα έχουν παραχθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) που στοχεύουν ειδικά στη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς καθώς και της βελτίωσης της αειφόρου διαχείρισης και αξιοποίησης των NRG. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά έγγραφα που παράγονται από διεθνώς πιστοποιημένους φορείς, όπως το “Culture for the 2030 Agenda” (δημοσιεύτηκε από UNESCO το 2018), έχουν χρησιμοποιηθεί από την εταιρική σχέση CHERISH ως χρήσιμα εργαλεία για την ακριβή συσχέτιση των SDG με τα κύρια χαρακτηριστικά της διαχείρισης των NRGs που μπορούν να ανιχνευθούν σε εθνικό επίπεδο σε καθεμία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο.
Μάθετε περισσότερα για τις εκθέσεις CHERISH National εδώ
Σύνδεσμος με τη συγκριτική έκθεση CHERISH εδώ