Νέα

Είσαι εδώ Αρχική / Νέα / Το CHERISH Newslette…

Το CHERISH Newsletter 2 είναι online

Σε αυτήν την έκδοση, θα βρείτε μια ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου μας από τότε που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019. Συγκεκριμένα θα επισημάνουμε:

  • Τη δεύτερη συνάντηση εταιρικής σχέσης, οι στόχοι και οι δραστηριότητες του μελλοντικού προγράμματος εργασίας.
  • Τα βασικά πορίσματα της εθνικής αναφοράς και της συγκριτικής έκθεσης σχετικά με τη αειφόρο διαχείριση μη αναπαραγωγικών προϊόντων σε κάθε χώρα εταίρο.
  • Τα θέματα των τριών διδακτικών ενοτήτων.
  • Η παρουσίαση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) από 7 έως 12.

Διαβάστε περισσότερα στο δεύτερο τεύχος του CHERISH Newsletter.