Новини

Вие сте тук Начало / Новини / Национални доклади C…

Национални доклади CHERISH

Националните доклади са вече публикувани. Те представят състоянието на устойчивото управление на невъзпроизводимите блага във всяка от държавите партньори по проекта.
Разработени са въз основа на трите измерения на устойчивото развитие – екологично, икономическо и социално и отделят специално внимание на тези от Целите за устойчиво развитие, постигането на които е свързано с опазването на културното наследство и природните богатства, както и подобряването на устойчивото управление на невъзпроизводимите блага.
За тази цел партньорите по проект “CHERISH” използваха документи, разработени от международно признати институции, като напр. “Дневен ред за култура 2030” (публикуван от ЮНЕСКО през 2018 г.), в които основните характеристики при устойчивото управление на невъзпроизводимите блага в държавите партньори се съотнасят към постигането на Целите за устойчиво развитие.
Национален доклад за България – вижте тук
Сравнителен доклад – вижте тук