Новини

Вие сте тук Начало / Новини / Първи брой на бюлети…

Първи брой на бюлетин CHERISH

Проект „Чериш“ е финансиран от програма „Еразъм+“, КД 2 „Сътрудничество и иновации за обмен на добри практики“ и има за цел да предостави на преподавателите по професионално образование информация, набор от инструменти и нова обучителна програма за валоризирането и устойчивото управление на невъзпроизводимите блага.

Интерактивната образователна програма ще се състои от дидактични модули, фокусирани върху европейското културно и природно богатство, ще бъде отделено специално внимание на устойчивия туризъм. Те ще се разработят на базата на критериите от Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение и ще помогнат на учителите да повишат информираността и да разработят проактивна нагласа сред учениците и студентите за устойчивото развитие в Европа.
Една от новаторските страни на „CHERISH“ е силният междудисциплинарен и трансверсален подход, който дава възможност за постигането на синергия между обучението, научните изследвания и предприятията.

Екипът по проекта ще работи заедно за разработването на нови методи и средства за интегрирането на устойчивото управление на културното наследство и природните богатства в професионалното образование и обучение.

Прочетете повече в първи брой на бюлетин CHERISH.