Новини

Вие сте тук Начало / Новини / Първа международна с…

Първа международна среща по проект „CHERISH”

Първата работна среща по проект „CHERISH“ бе организирана от ТПП – Добрич през ноември 2019 г. и се проведе във Варна. В нея взеха участие всички партньори.

Основната цел на срещата беше да се гарантира, че всички партньори познават и ясно разбират основните цели на проекта, както и каква е тяхната роля и отговорности. По време на срещата партньорите се запознаха, представиха своята организация и добавената стойност, която тя внася в развитието на дейностите. Водещият партньор представи проекта и дейностите, бе очертана работата през първите осем месеца, както и очакваните резултати. Проект „CHERISH“ се финансира от НА „Еразъм+“ – Италия и е с продължителност 26 месеца.

Проект „Чериш“ е финансиран от програма „Еразъм+“, КД 2 „Сътрудничество и иновации за обмен на добри практики“ и има за цел да предостави на преподавателите по ПОО информация, набор от инструменти и иновативна обучителна програма за валоризирането и устойчивото управление на културно-историческото наследство и природните богатства.

Иновативната образователна програма ще се състои от дидактични модули, фокусирани върху европейското културно и природно богатство, ще бъде отделено специално внимание на устойчивия туризъм. Те ще се разработят на базата на критериите от Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение и ще помогнат на учителите да повишат информираността и да разработят проактивна нагласа сред учениците за устойчивото развитие в Европа.