Νέα

Είσαι εδώ Αρχική / Νέα / CHERISH Τα έγγραφα μ…

CHERISH Τα έγγραφα μελέτης περίπτωσης είναι διαδικτυακά

Τα έγγραφα μελέτης περιπτώσεων παρουσιάζουν πληροφορίες για επιλεγμένες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν ενάρετα και ουσιαστικά παραδείγματα της προσέγγισης που αναπτύχθηκε από καθεμία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο CHERISH για τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Κάθε μελέτη περίπτωσης έχει επιλεγεί βάσει του υψηλού βαθμού αντιπροσωπευτικότητάς της των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων, της τεχνογνωσίας και των πολιτιστικών-περιβαλλοντικών-οικονομικών προτεραιοτήτων της αντίστοιχης χώρας προέλευσης. Αυτές οι πτυχές έχουν επισημανθεί στα ειδικά έγγραφα μέσω των απαντήσεων που παρέχονται από τις εταιρείες που πήραν συνέντευξη σχετικά με περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες επιπτώσεων. Έχουν παραχθεί δύο έγγραφα μελέτης περίπτωσης για καθεμία από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο CHERISH, το ένα αφορά τον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ το άλλο είναι σημαντικό στον τομέα της προστασίας της Φυσικής Κληρονομιάς.
Μάθετε περισσότερα για τις περιπτωσιολογικές μελέτες στην Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ισπανία εδώ