Υποενότητα 2 – Εφαρμογή GIS σε NRGs

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των κύριων μεθόδων αναζήτησης βάσεων δεδομένων και στην επιλογή χωρικών δεδομένων σχετικά με τους NRGs σε σχέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π. Αυτή η υποενότητα είναι επίσης ιδιαίτερα ενημερωτική για τον τρόπο ενσωμάτωσης χωρικών δεδομένων προκειμένου να δημιουργηθούν θεματικά επίπεδα σχετικά με τους NRGs (π.χ. αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί χώροι ταξινομημένοι σύμφωνα με τον μέγιστο αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών).

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για την υποενότητα 2

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα και σε άλλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από εδώ