Υποενότητα 1 – Εισαγωγή στα όργανα GIS

Σε αυτή την πρώτη ενότητα, εισάγεται το εργαλείο GIS και οι δυνατότητές του, εστιάζοντας στα κύρια εργαλεία για την οπτικοποίηση και επεξεργασία χωρικών δεδομένων και στους τύπους θεματικών χαρτών που είναι δυνατή η παραγωγή και διαχείριση.

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για την Υποενότητα 1

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα και σε άλλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από εδώ