Ενότητα 1: Τεχνολογίες και μοντέλα εφαρμογής για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Είσαι εδώ Αρχική / Πνευματικά αποτελέσμ… / О3 Προηγμένες διδακτ… / Ενότητα 1: Τεχνολογί…

Περιβαλλοντική διάσταση

Εργαλείο 1: Τεχνολογίες απομόνωσης βάσης για αντισεισμική προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Η προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τον σεισμικό κίνδυνο είναι ένα ανοιχτό ζήτημα λόγω των δυσκολιών στην εύρεση τεχνικών λύσεων που επιτρέπουν μια καλή ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της επεμβατικότητάς τους. Μεταξύ των διαθέσιμων τεχνικών προστασίας, η σεισμική απομόνωση είναι μια από τις πιο κατάλληλες και αποτελεσματικές στρατηγικές για τη σεισμική προστασία των μουσειακών αντικειμένων.

Εργαλείο 2: Τεχνολογίες και στρατηγικές καθαρισμού λίθων και γκράφιτι της πολιτιστικής κληρονομιάς
Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες αλλοιώνουν την πέτρα των μνημείων. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην αποσύνθεση των λίθων, αλλά οι κυριότεροι είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η παρουσία και συγκέντρωση αλάτων και η βιοφθορά. Η συντήρηση των πέτρινων επιφανειών και των τοιχογραφιών πρέπει να προσδιορίσει την κύρια αιτία της υποβάθμισης και να χρησιμοποιήσει την προσέγγιση καθαρισμού και την τεχνολογία που είναι καλύτερα κατάλληλη για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 1

Κοινωνική Διάσταση

Εργαλείο 1: Καλές πρακτικές και δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στον τουριστικό τομέα
Η προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων έχει γίνει πολύ σημαντικός στόχος στις χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει την τρίτη πιο σημαντική κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ. Χρειάζονται λοιπόν καλές πρακτικές που στοχεύουν στην αποτελεσματική εισαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στον τουριστικό τομέα.

Εργαλείο 2: Στρατηγικές και πολιτικές πρόληψης σεισμών σε διεθνή και εθνική κλίμακα
Οι πρόσφατοι σεισμοί στην Ιταλία, την Τουρκία και την Ελλάδα προκάλεσαν την απώλεια ανεκτίμητης αξίας ιστορικών περιουσιακών στοιχείων και έχουν τονίσει την αυξημένη ανάγκη για στοχευμένες δράσεις μετριασμού για τη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από φυσικές καταστροφές. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι τα στοχευμένα μέτρα δεν επαρκούν, εκτός εάν συντονίζονται σε κοινές πολιτικές μείωσης του κινδύνου καταστροφών που είναι ικανές να εναρμονίσουν τις διαφορετικές τεχνικές συνεισφορές και προσεγγίσεις

Ένα παράδειγμα δύο διαφανειών των διδακτικών παρουσιάσεων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 1

Οικονομική Διάσταση

Εργαλείο 1: Μέτρα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των τουριστικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν αυτόματα τους στόχους βιωσιμότητας κατευθύνοντας τα κέρδη τους προς τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω χαρτοφυλακίων που βασίζονται στο Impact. Είναι, επομένως, σημαντικό να διευκρινιστούν τα οφέλη και να απλοποιηθούν οι μέθοδοι του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκεται στη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Εργαλείο 2: Βιώσιμη διαχείριση τουριστικού προορισμού
Μια βιώσιμη, ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση τουριστικών προορισμών είναι χρήσιμη για:

  • την αντιμετώπιση των αναγκών των τουριστών και των οικονομικών συμφερόντων της τουριστικής βιομηχανίας.
  • την προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης με τρόπο που μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις.
  • την προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα και σε άλλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από εδώ