Ενότητα 3 – NRGs και οικονομική διάσταση

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση μιας εισαγωγής στις βέλτιστες πρακτικές που είναι αφιερωμένες στον συνδυασμό της βιώσιμης διαχείρισης των NRGs και της δημιουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που είναι οικονομικά αποδοτικές καθώς και επωφελείς για το τοπικό περιβάλλον, με ιδιαίτερη προσοχή στις αποκαλούμενες «πράσινες θέσεις εργασίας». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται ορισμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως οι «Πολιτιστικές Διαδρομές» που είναι ένα έργο εκπαιδευτικής και τουριστικής συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, με στόχο την ανάπτυξη μιας σειράς δρομολογίων βασισμένων σε ιστορικές διαδρομές που έχουν διακρατική σημασία και σημασία για την κατανόηση της κοινής Ευρωπαϊκές αξίες. Παρουσιάζονται επίσης οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις «Πολιτιστικές Διαδρομές» για τις ΜΜΕ να αναπτύξουν βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο των τουριστικών δραστηριοτήτων που δημιουργεί το έργο.

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 3

Η υποενότητα είναι αφιερωμένη στην εισαγωγή του αναπτυξιακού τουρισμού ως ισχυρού μοχλού για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών στις αναπτυσσόμενες χώρες, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές μέσω των αποκαλούμενων «αναπτυξιακών τουριστών» (π. Η υποενότητα παρουσιάζει επίσης ορισμένες καλές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα, όπως «Τουρισμός για ΣΒΑ», η πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO, εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών) και είναι αφιερωμένη στην παροχή πληροφοριών σχετικά με κονδύλια που θα διατεθούν διεθνώς για τη στήριξη έργων με στόχο να γίνει ο τουρισμός μοχλός για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ένα παράδειγμα δύο διαφανειών των διδακτικών παρουσιάσεων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 3

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα και σε άλλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από εδώ