Εθνικές Μελέτες

Οι εθνικές μελέτες παρουσιάζουν και συζητούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της αειφόρου διαχείρισης μη αναπαραγώγιμων αγαθών (NRGs) που έχουν προσδιοριστεί σε καθένα από τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο.

Τα έγγραφα έχουν παραχθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) που στοχεύουν ειδικά στη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς καθώς και της βελτίωσης της αειφόρου διαχείρισης και αξιοποίησης των NRG. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά έγγραφα που παράγονται από διεθνώς πιστοποιημένους φορείς, όπως το “Culture for the 2030 Agenda” (δημοσιεύτηκε από UNESCO το 2018), έχουν χρησιμοποιηθεί από την εταιρική σχέση CHERISH ως χρήσιμα εργαλεία για την ακριβή συσχέτιση των SDG με τα κύρια χαρακτηριστικά της διαχείρισης των NRGs που μπορούν να ανιχνευθούν σε εθνικό επίπεδο σε καθεμία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Ακολουθώντας αυτήν την εννοιολογική προσέγγιση, κάθε Εθνική Μελέτη CHERISH παρουσιάζει:

  • τα κύρια ζητήματα και αριστεία που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των NRGs, παρουσιάζοντας το πιο σχετικό σημείο ισχύος και το πιο πιεστικό πρόβλημα που μπορεί να εντοπιστεί σε εθνικό επίπεδο στον τομέα καθεμιάς από τις δύο κύριες κατηγορίες NRGs, οι οποίες είναι Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά.
  • τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά της εθνικής διαχείρισης των εθνικών επιπτώσεων επηρεάζουν θετικά και αρνητικά τη χώρα, καθώς και την επίτευξη συγκεκριμένων SDG που προβλέπονται για το έτος 2030 ·
  • τον αντίκτυπο που παράγουν τα κύρια χαρακτηριστικά της εθνικής διαχείρισης των εθνικών επιπέδων στην τοπική περιβαλλοντική διάσταση, επισημαίνοντας καλές πρακτικές, στρατηγικές και εργαλεία που ενισχύουν περαιτέρω τις εθνικές αριστεία, καθώς και εκείνες τις πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να ξεπεραστεί η χώρα- συγκεκριμένα θέματα
  • τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία της χώρας συνδέεται με τα κύρια χαρακτηριστικά της εθνικής διαχείρισης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται από τις τοπικές επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς προκειμένου να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κεφαλαίου
  • τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εθνικής διαχείρισης των NRGs στη Χώρα, επηρεάζοντας τις εθνικές πολιτικές, τις επιστημονικές γνώσεις, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η εθνική αναφορά μπορεί να κατέβει κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.