Νέα

Είσαι εδώ Αρχική / Νέα

Κοινές Δραστηριότητες Δοκιμών και Αξιοποίησης με τα Πανεπιστήμια

Στην Ιταλία, η διαδικασία δοκιμής και αξιοποίησης των προϊόντων του CHERISH Project πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου και Απριλίου 2022 μέσω δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Περούτζια. Αυτός ο συνεργάτης επιλέχθηκε επειδή διαθέτει μια διεθνή προσφορά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρουσιάζει δύο Προγράμματα Πτυχίου, ιδιαίτερα κατάλληλα για τη δοκιμή των προϊόντων του CHERISH Project.

Δείτε Περισσότερα
Posted on

CHERISH – Προστασία και Βιώσιμη Διαχείριση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς

Η εκδήλωση CHERISH Multiplier πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου στο Γυμνάσιο «Π. R. SLAVEYKOV» στο Ντόμπριτς της Βουλγαρίας.
«Η διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν στα σχολεία», είπε στην ομιλία του ο Διευθυντής – κ. Georgi GEORGIEV.

Δείτε Περισσότερα
Posted on

CHERISH Τα έγγραφα μελέτης περίπτωσης είναι διαδικτυακά

Τα έγγραφα μελέτης περιπτώσεων παρουσιάζουν πληροφορίες για επιλεγμένες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν ενάρετα και ουσιαστικά παραδείγματα της προσέγγισης που αναπτύχθηκε από καθεμία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο CHERISH για τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς.

Δείτε Περισσότερα
Posted on

CHERISH Εθνικές και συγκριτικές εκθέσεις

Οι εθνικές μελέτες παρουσιάζουν και συζητούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της αειφόρου διαχείρισης μη αναπαραγώγιμων αγαθών (NRGs) που έχουν προσδιοριστεί σε καθένα από τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο.

Δείτε Περισσότερα
Posted on