Новини

Вие сте тук Начало / Новини / Page 2

Национални доклади CHERISH

Националните доклади са вече публикувани. Те представят състоянието на устойчивото управление на невъзпроизводимите блага във всяка от държавите партньори по проекта.

Виж повече
Posted on

Първа международна среща по проект „CHERISH”

Първата работна среща по проект „CHERISH“ бе организирана от ТПП – Добрич през ноември 2019 г. и се проведе във Варна. В нея взеха участие всички партньори.
Основната цел на срещата беше да се гарантира, че всички партньори познават и ясно разбират основните цели на проекта, както и каква е тяхната роля и отговорности.

Виж повече
Posted on