Новини

Вие сте тук Начало / Новини / Втори брой на бюлети…

Втори брой на бюлетин CHERISH е онлайн

В това издание ще се запознаете с актуализираните дейности и резултати по проекта от неговото начало през ноември 2020 до настоящия момент. И по-специално ще намерите информация за:

  • Втората партньорска среща, нейните цели и предстоящи дейности.
  • Ключовите резултати от националните доклади и от сравнителния доклад за устойчивото управление на невъзпроизводимите блага в държавите партньори;
  • Темите на трите дидактични модула;
  • Представяне на Целите за устойчиво развитие (Цели от 7 до 12).

Прочетете повече във втори брой на бюлетин CHERISH