O5 CHERISH Charter

Вие сте тук Начало / Продукти / O5 CHERISH Charter

CHERISH Charter е референтен документ, в който са представени разработените по проекта дидактични модули и добри практики. Чрез него образователните материали ще бъдат представени на компетентните институции, професионалните организации в системата на ПОО и на останалите заинтересовани страни в сферата на устойчивия туризъм.

В CHERISH Charter са систематизирани всички дейности, извършени по време на проекта, представени са неговата философия и резултати, акцентирано е върху това как предложените продукти могат да представляват значителна добавена стойност за основната целева група – учителите и обучителите по професионално образование и обучение, както и положителните ефекти за крайните потребители – учениците и студентите в системата на ПОО.

Документът е организиран в 4 тематични области:

  1. Кратко представяне на разработените продукти и на основните резултати по проект CHERISH.
  2. Насоки за използване на дидактичните модули.
  3. Представяне на резултатите от тестването и валоризацията на продуктите по проекта, извършени във всяка от петте държави партньори.
  4. Споделени истории от фирми и организации, въвели новаторски решения в областта на устойчивия туризъм и валоризацията на културното и природно наследство.

Изтегли CHERISH Charter тук