Подмодул 3: Потенциал на ГИС-инструментите в областта на устойчивия туризъм

Вие сте тук Начало / Продукти / O4 Географски информ… / Подмодул 3: Потенциа…

В този подмодул са представени ГИС-инструментите и техните възможности за идентифициране и анализ на специфични области с туристически, природен и културен характер и тяхното използване в туризма, напр. увеличаване на туристическия поток чрез развитие на железопътните връзки, увеличаване дела на типичните за дадена местност култури в земеделието чрез стимули за местното население. За тази цел са включени някои обяснителни симулации.

Част от Дидактичния наръчник към Подмодул 3

Достъп до модула и останалото образователно съдържание: тук.