Подмодул 1: Въведение в ГИС-инструментите

Вие сте тук Начало / Продукти / O4 Географски информ… / Подмодул 1: Въведени…

В този първи модул е представен инструментът „Географски информационни системи“ и неговият потенциал. Фокусът е върху основните средства за визуализация и обработка на пространствени данни и върху видовете тематични карти, които могат да се изведат и управляват.

Част от Дидактичния наръчник към Подмодул 1

Достъп до модула и останалото образователно съдържание: тук.