O4 Географски информационни системи

Вие сте тук Начало / Продукти / O4 Географски информ…

Основната цел на професионалния дидактичен модул е да запознае учителите, обучителите и крайните потребители с основните географски информационни системи – бази данни и инструменти за интегрираното териториално управление на културното и природно наследство. Този модул продължава и задълбочава образователния характер на резултатите по проекта. Подходът за интегрирано управление и валоризация на невъзпроизводимите блага за постигането на устойчив туризъм е допълнително обяснен в този модул чрез възможностите, предлагани от най-съвременните технологии за обработка на различни данни в определена географска област (разработка на геопространствени тематични групи). Модулът се състои от три части (подмодули) и от образователна гледна точка може да се използва като допълнение към програмата за напреднали, като преподавателите свободно могат да преценят възможността за интегриране на модула в своите курсове на обучение.

Всеки подмодул се състои от три части:

  • Дидактичен наръчник – той има за цел да предостави на преподавателите задълбочена информация по разработената тема. Наръчникът е лесен и интуитивен за използване, той дава възможност за планирането на урок, позволява на учителите лесно да добавят бележки, да акцентират върху определени теми, да напишат някои ключови послания, които биха били полезни за учениците и студентите, да представят примери за по-доброто обяснение на понятията.
  • Дидактична презентация – тя представлява набор от слайдове, които представят основното съдържание на модула.
  • Въпросник – той е разработен в съответствие със стандартните критерии на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение и има за цел да оцени знанията на учениците и на студентите, придобити при обучението по дадения модул.