О3 Дидактични модули за напреднали

Вие сте тук Начало / Продукти / О3 Дидактични модули…

Образователната програма за напреднали има за цел да предостави общ преглед на състоянието на основните технологии и модели за изпълнение, насочени към съхраняването, опазването и валоризирането на невъзпроизводимите блага. Тя се състои от три модула, всеки от които е посветен на един от трите основни вида невъзпроизводими блага според ЮНЕСКО, а именно „Културно наследство“, „Природно наследство“ и „Смесено културно и природно наследство“. В модулите се разглеждат шест избрани най-съвременни технологии, политики и модели за прилагане, насочени към опазване на съответния вид наследство. За да се балансира добре обхвата на действие, всеки модул представя по два избрани инструмента за всяко от трите измерения на устойчивото развитие. За да се улесни въздействието върху крайните потребители, подходите и технологиите, представени в дидактичната програма, са организирани в интерактивна база данни, свързана с пилотно приложение. Пилотното приложение представлява гъвкав инструмент, чрез който обучаемите ще могат да извършват прости симулации на интегрирано териториално планиране, като избират различни видове действия, насочени към устойчивото управление на различните видове невъзпроизводими блага. Модулите са достъпни при кликване върху линковете по-долу.

Всеки модул се състои от три елемента.

  • Дидактичен наръчник – той има за цел да предостави на преподавателите задълбочена информация по разработената тема. Наръчникът е лесен и интуитивен за използване, той дава възможност за планирането на урок, позволява на учителите лесно да добавят бележки, да акцентират върху определени теми, да напишат някои ключови послания, които биха били полезни за учениците и студентите, да представят примери за по-доброто обяснение на понятията.
  • Дидактична презентация – тя представлява набор от слайдове, които представят основното съдържание на модула.
  • Въпросник – той е разработен в съответствие със стандартните критерии на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение и има за цел да оцени знанията на учениците и на студентите, придобити при обучението по дадения модул.