Модул 2: Невъзпроизводимите блага и обществото

Вие сте тук Начало / Продукти / О2 Въвеждащи дидакти… / Модул 2: Невъзпроизв…

Този модул се състои от въведение в общите принципи на устойчивия туризъм с особено внимание към социалната отговорност, напр. управление на отпадъците и емисиите, свързани с туристическия поток. За тази цел е създадена Европейската система от показатели в туризма за устойчиво управление на дестинациите. Особено внимание е отделено на задълбоченото представяне на следните показатели: „Социално и културно въздействие“, „Икономическа стойност“ и „Въздействие върху околната среда“, като е подчертана връзката им с трите измерения на устойчивото развитие: икономическо, социално и екологично. Модулът също така представя преглед на стратегиите за управление на отпадъците в туристическите градове, популяризирани и/или вече приложени на практика на международно и европейско ниво.

Част от Дидактичния наръчник към Модул 2

Подмодул 2.2 се нарича „Невъзпроизводимите блага и отговорният туризъм“. Устойчивият туризъм е представен чрез препратки към ключови документи по тази тема, напр. „Декларацията от Кейптаун“ от 2002 г. и чрез подчертаване на принципа за намаляване на туристическия натиск върху традиционните дестинации, чрез приемането на по-устойчиви решения както от туроператорите, така и от туристите. Подмодулът представя начини, по които се противодейства на така наречения „свръхтуризъм“ или на прекомерния и безразсъден туристически поток. Тук са разгледани и видовете природно и културно наследство и неговото опазване, някои нови форми на заетост в устойчивия туризъм и целите за устойчиво развитие.

Част от дидактичната презентация към Модул 2

Достъп до модула и останалото образователно съдържание: тук.