О2 Въвеждащи дидактични модули

Вие сте тук Начало / Продукти / О2 Въвеждащи дидакти…

Въвеждащата образователна програма има за цел да предостави на преподавателите по професионално образование и обучение основните концепции за устойчиво управление на невъзпроизводимите блага. Тя е организирана в три модула, всеки от които се фокусира върху едно от трите измерения на устойчивото развитие: икономическо, социално и екологично.

Всеки модул се състои от три части:

  • Дидактичен наръчник – той има за цел да предостави на преподавателите задълбочена информация по разработената тема. Наръчникът е лесен и интуитивен за използване, той дава възможност за планирането на урок, позволява на учителите лесно да добавят бележки, да акцентират върху определени теми, да напишат някои ключови послания, които биха били полезни за учениците и студентите, да представят примери за по-доброто обяснение на понятията.
  • Дидактична презентация – тя представлява набор от слайдове, които представят основното съдържание на модула.
  • Въпросник – той е разработен в съответствие със стандартните критерии на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение и има за цел да оцени знанията на учениците и на студентите, придобити при обучението по дадения модул.