Национален доклад

Вие сте тук Начало / Продукти / О1 Устойчива валориз… / Национален доклад…

Националният доклад представя състоянието на устойчивото управление на невъзпроизводимите блага във всяка от държавите партньори по проекта.

Той е разработен въз основа на трите измерения на устойчивото развитие – екологично, икономическо и социално и отделя специално внимание на тези от Целите за устойчиво развитие, постигането на които има за цел опазването на културното наследство и природните богатства, както и подобряването на устойчивото управление на невъзпроизводимите блага. За тази цел партньорите по проект “CHERISH” използваха документи, разработени от международно признати институции, като напр. “Дневен ред за култура 2030” (публикуван от ЮНЕСКО през 2018 г.), в които основните характеристики при устойчивото управление на невъзпроизводимите блага в държавите партньори се съотнасят към постигането на Целите за устойчиво развитие.

Всеки национален доклад следва този концептуален подход и представя:

  • основните проблеми и специфичните постижения при устойчивото управление на невъзпроизводимите блага, чрез представянето на силните и слабите страни при опазването на националното културно наследство и природните богатства;
  • начинът, по който основните характеристики на националното управление на културно-историческото наследство влияят за постигането на Целите до 2030 г.;
  • въздействието, което те оказват на местната околна среда, чрез подбор и представяне на добри практики, стратегии и инструменти, които допринасят за националните постижения, но също и такива, които е необходимо да се подобрят, за да се преодолеят специфичните за дадената държава проблеми;
  • начинът, по който икономиката на съответната държава е свързана с управлението на нейните невъзпроизводими блага и стратегиите, разработени от местния бизнес и публичните институции за устойчива валоризация на културното наследство и природните богатства;
  • социалното въздействие от управлението на националното културно-историческо наследство върху националната политика, науката, образованието и обществената информираност.

Национален доклад за България

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.