О1 Устойчива валоризация на невъзпроизводимите блага

Вие сте тук Начало / Продукти / О1 Устойчива валориз…

Основната цел на O1 е да се изготви сравнителен доклад, който предоставя на преподавателите в областта на професионалното образование и обучение полезна информация за тенденциите в развитието и устойчивата валоризация на невъзпроизводимите блага и идентифицира някои модели, добри практики, политики и технологични възможности, които да послужат за пример.

Методологията за разработване на сравнителния доклад се състои от три фази, всяка от които води до конкретен продукт:

  1. През първата фаза всеки партньор направи проучвания и разработи национален доклад, който представя състоянието на устойчивото управление на невъзпроизводимите блага във всяка от държавите партньори по проекта.
  2. Въз основа на резултатите от тези проучвания бяха избрани местни фирми или обществени организации, които устойчиво управляват културно-историческото си наследство. Всяка една от тях е подбрана, поради високата степен на технически и научни познания, ноу-хау и културните, икономическите и екологични приоритети на държавата, в която развива дейността си. Бяха проведени интервюта на базата на общ модел, който партньорите по проекта следваха, за да подчертаят приноса на добрата практика за постигането на екологично, икономическо и социално въздействие.
  3. Всички продукти, разработени в национален мащаб – пет национални доклада и десет добри практики, послужиха за база при изготвянето на сравнителния доклад.